Carlos Aznar Portoles

Dr Carlos Aznar Portoles otrzymał tytuł lekarza dentysty na Międzynarodowym Uniwersytecie Katalońskim w Hiszpanii w roku 2004. W roku 2009, w murach tej samej uczelni wyższej, ukończył program studiów magisterskich i zdobył tytuł „Master of Science” w dziedzinie endodoncji. 5 lat później – w roku 2014 – wziął udział i pomyślnie ukończył program studiów podyplomowych z endodoncji w Akademickim Centrum Stomatologii (ACTA) w Amsterdamie (Holandia).

Carlos prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną specjalizującą się w endodoncji i mikrochirurgii endodontycznej w miejscowości Haarlem w Holandii.

Jest autorem licznych publikacji z dziedziny endodoncji, a także wykładowcą regularnie biorącym czynny udział w krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych.

 

Temat: „Jak udoskonalić swoją technikę pracy pod mikroskopem?”

Mikroskop zabiegowy w ciągu minionych lat osiągnął w endodoncji status urządzenia o szerokim zastosowaniu. Niestety endodonci nie zawsze korzystają z jego dobrodziejstw w optymalny sposób.  W ramach wykładu Dr Carlos Aznar Portoles zdradzi uczestnikom jak lekarz i jego zespół udoskonalić mogą obsługę mikroskopu.  Specjaliści otrzymają wskazówki, które pomogą doszlifować ich umiejętności i poprawić komfort pracy z mikroskopem. Omówione zostaną również najczęściej popełniane przez lekarzy błędy oraz ich wpływ na przebieg wizyty endodontycznej. Dr Portoles opowie również o zależności poprawnej pozycji operatora i zgodnej z zasadami obsługi mikroskopu  ze zwiększeniem skuteczności terapii, redukcją stresu jak i uniknięciem rozpowszechnionego pośród stomatologów bólu szyi i pleców.