Christoph Kaaden

wrzesień 1999 – październik 2000: profesor wizytujący na University of Texas – Houston/USA

październik 2000 – grudzień 2005: Adiunkt w Zakładzie Stomatologii Odtwórczej, Periodontologii i Stomatologii Dziecięcej na Ludwig-Maximilians-University – Monachium/Niemcy

2003–2005: Międzynarodowy program w zakresie endodoncji na University of Pennsylvania, Filadelfia/USA

Od stycznia 2006: Profesor w Zakładzie Stomatologii Odtwórczej, Periodontologii i Stomatologii Dziecięcej na Ludwig-Maximilians-University – Monachium/Niemcy

Czerwiec 2006: Certyfikat specjalisty endodoncji (DGZ)

06/2008–12/2011: Praktyka prywatna poświęcona wyłącznie endodoncji, Monachium/Niemcy

Od 01/2012: Ponowne otwarcie praktyki prywatnej poświęconej wyłącznie endodoncji pod adresem: ul. Brienner 5, Monachium/Niemcy

06/2012: Tytuł Fellow of the International College of Dentists (FICD)

 

Temat: „Preparacja kanałów korzeniowych metodą recyprokacyjną w porównaniu do metody rotacyjnej – fakty i fikcja”

Wprowadzenie preparacji narzędziami rotacyjnymi zrewolucjonizowało endodoncję w ostatnich dekadach, pozwalając nam na osiąganie powodzenia leczenia w przewidywalny sposób. Na przestrzeni lat narzędzia rotacyjne ulegały ciągłej ewolucji w odniesieniu do kwestii metalurgicznych, elementów budowy oraz sposobu ich napędzania (tryb recyprokacyjny vs rotacyjny).

Celem niniejszego wykładu jest dokonanie obszernego przeglądu dotyczącego tej ewolucji, przedstawienie obszernego i krytycznego podsumowania aktualnej wiedzy oraz zapewnienie aktualnych informacji dotyczących metod rotacyjnych i recyprokacyjnych.