Daniel Cerny

MUDr. DANIEL CERNY

Daniel Cerny to stomatolog specjalizujący się w endodoncji, praktykujący w prywatnym gabinecie stomatologicznym w Czechach. Tytuł lekarza dentysty otrzymał w roku 1998 na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Karola w Hradec Kralove. Aktualnie kończy pracę doktorską, której tematem są odbudowy adhezyjne zębów leczonych endodontycznie. Planowana obrona w roku 2018 w murach Uniwersytetu w Ołomuńcu.

W latach 1998 – 2007 pracował jako adiunkt na Oddziale Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Wydziału Medycyny Uniwersytetu Karola w Hradec Kralove. Od roku 2001 prowadzi w Hradec Kralove prywatną praktykę stomatologiczną specjalizującą się w endodoncji i technikach adhezyjnych.

Od roku 2015 jest prezesem Czeskiego Towarzystwa Endodontycznego (CES).

Dr. Cerny jest jednym z założycieli Czeskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (CADE), w latach 2007 – 2009 pełnił również funkcję pierwszego prezydenta tego stowarzyszenia. W latach 2009 – 2013 zasiadał w redakcji czasopisma LKS Journal (magazynu wydawanego przez czeską izbę lekarską).

W latach 1999 – 2005 brał czynny udział w europejskich stomatologicznych projektach tematycznych Dent-Ed oraz DentEd Evolves.

Współzałożyciel i od roku 2010 dyrektor Instytutu Edukacji Stomatologicznej HDVI. Od roku 2011 współorganizator Kongresu Stomatologicznego w Pradze.

Autor i współautor 30 publikacji, które ukazały się w renomowanych czasopismach stomatologicznych, głównie w Czechach, a także współautor 4 rozdziałów podręczników stomatologicznych. Dr. Cerny jest również wykładowcą działającym czynnie w kraju i za granicą.

 

Temat: „Nowoczesne podejście do postendodontycznej odbudowy adhezyjnej zębów w gabinecie endodontycznym”

Nie od dziś wiadomo, iż sukces leczenia endodontycznego zależy nie tylko od stopnia oczyszczenia i jakości wypełnienia kanałów, ale także od szczelności odbudowy zniszczonych tkanek. Stwierdzenie to od dawna poparte jest wiedzą zawartą w literaturze fachowej. W latach 90-tych XX wieku wprowadzona została metoda odbudowy adhezyjnej za pomocą materiałów złożonych na bazie włókna szklanego, która od tamtej pory bez przerwy ulega rozwojowi i ulepszeniom. Endodonta to specjalista najlepiej wykwalifikowany do umieszczenia jakiegokolwiek materiału w kanale korzeniowym leczonego zęba. Nasz zespół – wychodząc z tego założenia – zmienił podejście do postendodontycznej odbudowy zniszczonych tkanek zęba już 13 lat temu. W tym czasie 2 współpracujących z nami endodontów  zrekonstruowało ponad 5000 leczonych kanałowo zębów wykorzystując aktualną wiedzę na temat struktury tkanek zęba, adhezji do zębiny, materiałów złożonych i systemów wiążących, a także biomechaniki. W ostatnim czasie analizie poddano przypadki kliniczne dotyczące zębów przednich. Nowoczesne podejście do rekonstrukcji zębów leczonych endodontycznie zaprezentowane zostanie podczas wykładu wraz z wynikami badań laboratoryjnych i klinicznych, a także zaleceniami i praktycznymi wskazówkami dotyczącymi przebiegu procedury odbudowy tkanek.