010

Eugen Buga

Dr Buga jest specjalistą w dziedzinie zaawansowanej endodoncji mikroskopowej i nowoczesnych technik stomatologicznych, praktykującym w prywatnym gabinecie w Kiszyniowie w Mołdawii. Państwowy Uniwersytet Medyczny i Farmaceutyczny ukończył z wyróżnieniem. Od tamtej pory nie przestaje się doskonalić zawodowo – pomyślnie ukończył liczne szkolenia i kursy z dziedziny endodoncji. W roku 2016 został zwycięzcą międzynarodowego konkursu endodontycznego „Zerodonto International Endodontic Contest” (juror: Arnaldo Castelucci).

Jeden z 8 wiodących speakerów, którzy wzięli udział w kongresie Endomasters 2016 – największej na świecie konferencji endodontycznej odbywającej się  za pośrednictwem Internetu, podczas której 39 renomowanych specjalistów endodoncji z 27 krajów świata wygłosiło swoje wykłady.

Dr Buga jest wykładowcą działającym czynnie w kraju i za granicą. Prowadzi kursy praktyczne, w ramach których przekazuje uczestnikom sekrety zaawansowanych technik endodontycznych pomagających stawiać czoła zakrzywionym kanałom korzeniowym oraz powtórnemu leczeniu endodontycznemu trudnych przypadków klinicznych, wyjawia również tajniki endodoncji minimalnie inwazyjnej.

Jego działalność na arenie międzynarodowej objęła jak do tej pory takie kraje, jak: Węgry, Indie, Indonezję, Malezję, Paragwaj, Rumunię, Portugalię, Rosję, Jordanię, Mołdawię, a także wiele innych.

Eugen Buga jest autorem programu „One on One”, formy indywidualnego praktycznego szkolenia endodontycznego, w którym jak dotąd wzięło udział ponad 25 uczestników z 17 państw.

Temat: „Endodoncja minimalnie inwazyjna”

W minionych latach określenie „techniki minimalnie inwazyjne” na stałe zagościło w słowniku specjalistów zajmujących się na co dzień chirurgią stomatologiczną.  Dlaczego nie wdrożyć go teraz w ramy endodoncji? W ramach wykładu omówione zostaną wszelkie zagadnienia związane z tym tematem: od procesu podejmowania decyzji (kiedy rozpocząć leczenie, ile tkanek twardych usunąć) po część praktyczną leczenia endodontycznego (techniki opracowania i oczyszczania kanałów korzeniowych, metody ich obturacji).

Innymi słowy – porozmawiamy o tym, jak zaplanować i przeprowadzić leczenie endodontyczne w sposób minimalnie inwazyjny, biorąc pod uwagę fakty i dowody zawarte w literaturze i badaniach klinicznych, nie tracąc przy tym poczucia zdrowej równowagi pomiędzy ideą a praktyką. To wszystko oczywiście w celu zapewnienia naszym pacjentom optymalnej opieki.