Gianluca Plotino DDS, PhD

Gianluca Plotino urodził się w roku 1978 w Rzymie (Włochy). W roku 2002 ukończył stomatologię na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca, w roku 2009 obronił pracę doktorską, a 8 lat później – w 2017 roku – otrzymał tytuł profesora II stopnia. Jest zdobywcą wielu międzynarodowych wyróżnień, a także autorem ponad 80 opublikowanych w czasopismach branżowych artykułów z zakresu endodoncji i stomatologii odtwórczej oraz współautorem książek i podręczników stomatologicznych. Gianluca Plotino pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego Włoskiego Przeglądu Endodontycznego (Italian Journal of Endodontics), jest również członkiem zespołów redakcyjnych wielu innych pism branżowych. Jest on oficjalnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE), Międzynarodowym Członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Endodontów (AAE), a także aktywnym członkiem Włoskiej Akademii Endodoncji (AIE) oraz Włoskiego Towarzystwa Stomatologii Zachowawczej (SIDOC). Dr. Plotino jest wykładowcą i referentem aktywnym na arenie krajowej i międzynarodowej, a na co dzień prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną specjalizującą się w endodoncji i stomatologii odtwórczej w Rzymie.

Temat: Jak udrażniać niedrożne kanały korzeniowe?

Po trepanacji komory oraz odnalezieniu ujść kanałów korzeniowych, najtrudniejszym etapem podczas leczenia endodontycznego jest konieczność udrożnienia kanałów korzeniowych oraz uzyskania bezpiecznej i przewidywalnej gładkiej ścieżki. W praktyce klinicznej około 80-85% kanałów korzeniowych podczas pierwotnego leczenia endodontycznego może być traktowana jako standardowe przypadki, ponieważ posiadają one od początku leczenia naturalną gładką ścieżkę łatwą do wyznaczenia oraz opracowania przy użyciu jednopilnikowego systemu recyprokacyjnego. Pozostałe 15-20% kanałów korzeniowych może zostać zaliczone do skomplikowanych, gdyż występują w nich zmienności anatomiczne, które utrudniają przeprowadzenie procedury udrażniania i sprawiają, że etap ten staje się najtrudniejszym podczas całego leczenia.
Postępowanie w takich przypadkach wymaga umiejętności oraz doświadczenia klinicznego, aby zostało przeprowadzony we właściwy sposób, ale często pochłania dużą ilość czasu i jest frustrujące dla lekarza przeprowadzającego zabieg.
W rzeczywistości trudne przypadki pierwotnego leczenia endodontycznego zależą w głównej mierze od początkowej drożności kanałów korzeniowych w okolicy wierzchołkowej oraz od dostępności lub braku naturalnej gładkiej ścieżki.
Podczas tego wykładu zostaną pogłębione powyższe rozważaniami oraz przeanalizowane różne sytuacje kliniczne. W pierwszej kolejności przedstawione zostaną przypadki, w których wstępne ręczne udrażnianie jest skuteczne w negocjacji kanału w okolicy wierzchołkowej. Następnie zostaną przedstawione przyczyny trudności w negocjacji kanałów korzeniowych związane z niedrożnościami w okolicy koronowej lub wierzchołkowej oraz przedstawione zostaną sposoby, jak można sobie radzić z takimi przypadkami w sposób przewidywalny, bezpieczny oraz efektywny, a także jakich instrumentów należy w danej sytuacji klinicznej używać.
Zostanie także przedstawiony protokół postępowania w przypadkach kanałów korzeniowych o skomplikowanej budowie anatomicznej z wykorzystaniem narzędzi recyprokacyjnych o niewielkich rozmiarach służących do uzyskania gładkiej ścieżki i z zastosowaniem technik hybrydowych.
Zostaną wyjaśnione procedury kliniczne przedstawiające, w jaki sposób radzić sobie z kanałami o skomplikowanej anatomii, aby zapewnić przewidywalne wyniki leczenia, zgodne ze złotymi standardami leczenia endodontycznego.