Josette Camilleri

Josette Camilleri BChD, MPhil, PhD, FICD, FADM, FIMMM, FHEA

Josette Camilleri ukończyła studia stomatologiczne i zdobyła tytuł „Master of Philosophy in Dental Surgery” na Uniwersytecie Maltańskiego na Malcie. Pracę doktorską napisała i obroniła pod auspicjami profesora Toma Pitt Forda w szpitalu Guy’s Hospital, należącym do londyńskiego King’s College.

Pracowała na Oddziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska wydziału Inżynierii Cywilnej i Strukturalnej Uniwersytetu Maltańskiego oraz na Oddziale Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Stomatologii Zachowawczej tego samego uniwersytetu.

Aktualnie zajmuje stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Badań Klinicznych, działającego w ramach Wydziału Stomatologii Kolegium Medycyny i Stomatologii Uniwersytetu Birmingham w Wielkiej Brytanii. W centrum jej zainteresowań naukowych znajdują się materiały stosowane w endodoncji, między innymi przeznaczone do ostatecznego wypełniania kanałów korzeniowych oraz uszczelniacze. Szczególną uwagę Josette Camilleri poświęca agregatowi mineralnych trójtlenków (MTI) – uwodnionej postaci cementu portlandzkiego stosowanego z powodzeniem w stomatologii jako biomateriał, ale wywodzącego się i stale używanego również w inżynierii budowlanej.

Josette jest autorką ponad 100 publikacji oraz recenzentką współpracującą z wieloma międzynarodowymi czasopismami branżowymi. Jej prace cytowane były w prasie i literaturze ponad 5000 razy. W roku 2018 uhonorowana została prestiżową nagrodą Louisa Grossmana przyznawaną przez Francuskie Towarzystwo Endodontyczne – jest jedyną kobietą, której dotychczas przyznano to wyróżnienie. Jest również redaktorką publikacji „MTI. Od przygotowania do aplikacji” („Mineral trioxide aggregate. From preparation to application”) wydanej w roku 2014 przez wydawnictwo Springer. Jako współautorka wzięła czynny udział w przygotowaniu siódmej edycji podręcznika „Endodoncja wg Harty’ego w praktyce klinicznej” („Harty’s Endodontics in Clinical Practice”) (pod redakcją BS Chong) oraz książki „Cementy glasjonomerowe w stomatologii” („Glass ionomer cements in Dentistry”) (pod redakcją SK Sidhu). Jest zastępcą redaktora naczelnego magazynów „Scientific Reports” oraz „Endo”, a także recenzentem renomowanych międzynarodowych czasopism stomatologicznych. Działa również czynnie na arenie międzynarodowej jako wykładowca.

 

 

Temat: „Cementy hydrauliczne: wybór odpowiedniego materiału do zastosowania w leczeniu endodontycznym poszczególnych przypadków klinicznych.”

Schorzenia i urazy, których skutkiem jest utrata jakości lub ilości tkanek twardych zębów często prowadzą do podrażnienia delikatnej miazgi. Zastosowanie materiałów, które nie wpływają negatywnie na jej kondycję i żywotność jest w tym przypadku niezwykle istotne. Jeśli jednak tkanka ta uszkodzona została w sposób nieodwracalny konieczne jest jej usunięcie i przeprowadzenie leczenia kanałowego zęba. Kolejnym, podejmowanym w razie niepowodzenia procedur endodontycznych krokiem jest resekcja wierzchołka korzenia. Każda ze wspomnianych procedur przeprowadzona zostać może w użyciem palety różniących się między sobą pod względem składu, sposobu aplikacji i opakowania materiałów. Lekarz powinien być w stanie rozpoznać i wybrać materiał, który najlepiej sprawdzi się w danej sytuacji klinicznej. Celem prelekcji jest przedstawienie i dyskusja na temat materiałów przeznaczonych do przyżyciowej terapii schorzeń miazgi i obturacji kanałów korzeniowych.