Dr Krzysztof Gończowski

ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2000r). W latach 2001-2007 pracował jako asystent i wykładowca w Instytucie Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Pracownia Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji). Od 2001 prowadzi własną specjalistyczną praktykę lekarską w Krakowie. Dr Gończowski posiada Polskie (nr PWZ: 2658170) oraz Norweskie (nr HPR: 10037928) prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa i pracuje zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. W 2005 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 2007 tytuł specjalisty Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Dwukrotnie przebywał na stypendiach naukowych w Niemczech: Uniwersytet w Kolonii oraz Uniwersytet w Monachium. Od 2005 roku prowadzi wykłady oraz szkolenia praktyczne dla lekarzy dentystów w Polsce i na świecie (wykładał w ponad 35 krajach w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Afryce) z zakresu endodoncji, komfortowych i efektywnych znieczuleń miejscowych, sedacji w stomatologii oraz turystyki stomatologicznej. Dr Gończowski jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: ESE (European Society of Endodontology), ERC (European Resuscitation Council), SAAD (Society for the Advancement of Anaesthesia in Dentistry). Opublikował ponad 45 prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach stomatologicznych. Otrzymał wiele nagród za badania naukowe, między innymi czterokrotnie CED Travel Stipend (IADR) oraz Espertise Talent Award Europe for Young Scientists. W 2010 roku zaprojektował system mikroinstrumentów przeznaczonych do usuwania złamanych fragmentów narzędzi endodontycznych z kanałów korzeniowych – Endo Removal System® (Cerkamed).

Temat: „Powtórne leczenie endodontyczne – kliniczne procedury usuwania wkładów koronowo-korzeniowych, złamanych instrumentów oraz materiałów wypełniających”
Kurs przeznaczony jest dla lekarzy praktyków pragnących poszerzyć swą wiedzę o standardy nowoczesnego powtórnego leczenia endodontycznego, ze szczególnym uwzględnieniem technik atraumatycznego usuwania wkładów koronowo-korzeniowych, złamanych instrumentów endodontycznych oraz materiałów wypełniających kanały korzeniowe. Podczas kursu zostaną szczegółowo omówione:

  • Wskazania do powtórnego leczenia endodontycznego – kiedy próbować leczyć zachowawczo zęba pacjenta, a kiedy zalecić usunięcie?
  • Rozpuszczalniki przeznaczone do udrażniania wypełnionych kanałów korzeniowych
  • Instrumenty, urządzenia i materiały wykorzystywane do powtórnego leczenia endodontycznego oraz do usuwania złamanych instrumentów endodontycznych i wkładów koronowo-korzeniowych
  • Procedury udrażniania wypełnionych kanałów korzeniowych – narzędzia rotacyjne, recyprokalne oraz ręczne
  • Techniki atraumatycznego usuwania wkładów koronowo-korzeniowych: lanych metalowych, cyrkonowych, standardowych metalowych, szklanych oraz węglowych za pomocą ultradźwięków, systemów mechanicznych w formie dźwigni oraz kleszczy, systemów wind endodontycznych i trepanów oraz wierteł
  • Metody usuwania z kanałów korzeniowych złamanych instrumentów endodontycznych – ultradźwięki, systemy pętlowe oraz klinowe