Maciej Goczewski

Dr n. med. Maciej Goczewski – jeden z prekursorów pracy z mikroskopem stomatologicznym w Polsce i założyciel Polskiego Stowarzyszenia Stomatologii Mikroskopowej. Praktykę prowadzi od dwudziestu lat, a od kiedy zainteresował się ergonomią pracy nie tylko stara się udoskonalać swoje umiejętności, ale również dąży do uzyskania lepszych warunków pracy i wyższego komfortu całego zespołu stomatologicznego. Podejście to aktywnie promuje wśród lekarzy, prowadząc kursy oraz udzielając się na krajowych i zagranicznych sympozjach.

 

Temat: „Ergonomia w stomatologii mikroskopowej – omówienie na przykładzie zabiegów usuwania złamanych narzędzi.”

Dla wielu dentystów problem ergonomii kończy się na przyjęciu prawidłowej pozycji i wykonywaniu właściwej procedury transferu instrumentów. Tymczasem ergonomia pracy operatora jest zagadnieniem znacznie szerszym i dużym błędem jest jej bagatelizowanie. Można zaryzykować stwierdzenie, że w niektórych zabiegach jest równie ważna co doświadczenie i technika pracy, ponieważ w takim samym stopniu decydować może o powodzeniu leczenia, a nawet zdrowiu pacjenta. Temat ten omówiony zostanie na przykładzie analizy dwóch zabiegów usuwania złamanych narzędzi.