Marta Maciak

ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W 2007 roku uzyskała specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. W latach 2004-2009 pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a w 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. W 2019 roku otrzymała tytuł Specjalisty Medycyny Estetycznej, Cerificate of International Fellowship Academy of Laser Dentistry (ALD) oraz Proffesional Diploma in Advanced Laser Dentistry (BAIRD).
Jest Prezesem Academy of Laser Dentistry Study Club Poland, członkiem Academy of Laser Dentistry (ALD), Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE), Polskiego Stowarzyszenia Stomatologii Laserowej (PTSL).
Zasiada w radzie naukowej czasopisma SMILE i PREVENTION. Od 2005 roku prowadzi wykłady i szkolenia praktyczne dla lekarzy stomatologów w Polsce i na świecie z zakresu endodoncji i stomatologii estetycznej i laserowej. Wykonuje zabiegi endodontyczne na bardzo wysokim poziomie z użyciem mikroskopu, najnowszych narzędzi rotacyjnych, SAF oraz laserów, zgodnie z zasadami stomatologii opartej na faktach (EBD).

Temat: Skuteczna dezynfekcja kanałów korzeniowych. Czy jest to możliwe?

Wykład poświęcony jest nowoczesnym możliwościom skutecznej dezynfekcji systemu kanałów korzeniowych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć, w tym również laserów.
Nowoczesna endodoncja jest jedną z najtrudniejszych dziedzin stomatologii ze względu na skomplikowaną anatomię systemu kanałowego utrudniającą jego prawidłową dezynfekcję. Opracowanie kanałów tylko przy pomocy narzędzi rotacyjnych, czy recyprokalnych nie zapewenia usunięcia 100% patogenów. W wykładzie zostaną przedstawione różne możliwości skutecznego odkażenia kanałów, z wykorzystaniem technologii laserowych

Podczas wykładu uczestnik dowie się:

  • jak prawidłowo opracować i zdezynfekować system kanałów
  • jak dobrać procedury w zależności od sytuacji klinicznej