Piotr Pawłowski

lek stom. Piotr Pawłowski
Ukończył studia w AM w Łodzi w roku 1995. Od wielu lat głównym zakresem zainteresowania jest implantologia oraz protetyka. Dodatkowo zajmuje się testowaniem , konstruowaniem nowych oraz udoskonalaniem istniejących rozwiązań endodontycznych. Jest autorem dwóch opatentowanych na świecie rozwiązań w zakresie endodoncji.

 

Temat: „Oszczędna Endo-preparacja.

Podczas kursu zostanie umówiona konstrukcja oraz właściwości nowego systemu pilników V-Taper2h wraz z niestandardową koncepcją opracowywania kanałów korzeniowych, pozwalającą na oszczędną preparację tkanek zęba, prostotę, bezpieczeństwo i przewidywalność ich użycia – zalety i wady tego podejścia.

Dodatkowo, poruszone zostanie zagadnienie dotyczące uzyskiwania dostępu do ujść kanałów korzeniowych w technice oszczędnej preparacji tkanek twardych zęba „conservative access”.

Uczestnicy kursu będą mieli okazję bezpośrednio przedyskutować swoje wątpliwości z prowadzącym.