Dr Spyros Floratos

Dr Floratos tytuł lekarza stomatologa otrzymał w roku 2001 w murach Uniwersytetu Medycznego w Salonikach (Grecja). W roku 2009 pomyślnie ukończył program specjalizacji z zakresu endodoncji i mikrochirurgii endodontycznej na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Pensylwanii (USA), gdzie do tej pory sprawuje funkcję wykładowcy kontraktowego. Stale związany jest także z katedrą endodoncji Wydziału Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Atenach. Jest oficerem służby czynnej greckiej marynarki wojennej, kieruje również Wydziałem Endodoncji Szpitala Marynarki Wojennej w Atenach. Dr Floratos jest autorem 3 rozdziałów opublikowanego w ubiegłym roku podręcznika autorstwa prof. Kima oraz prof. Kratchmana pt. ‘Mikrochirurgia w endodoncji’. Bierze on czynny udział w organizowanych w Europie i Stanach Zjednoczonych spotkaniach endodontycznych, a artykuły jego autorstwa ukazują się na łamach czasopism branżowych w kraju i na świecie.

Temat: Oczyszczanie i opracowanie kanałów korzeniowych zębów w zgodzie z ich trójwymiarową anatomią. Skuteczne leczenie trudnych przypadków klinicznych.

Ostatecznym celem instrumentacji kanałów korzeniowych jest takie przygotowanie ich do wypełnienia, aby ilość pozostałych w ich wnętrzu zanieczyszczeń i bakterii była minimalna, a grubość otaczających kanały tkanek twardych jak największa. Skomplikowana anatomia systemu korzeniowego nie ułatwia tego zadania. Badania przeprowadzone za pomocą tomografii komputerowej w skali mikro wykazały, iż jedynie 45-55% powierzchni wewnętrznej ścian kanałów ma w trakcie leczenia kontakt z instrumentem endodontycznym. Płukanie roztworem NaOCl o wysokim stężeniu, EDTA, zastosowanie ultradźwięków czy laseroterapia to tylko niektóre z metod mających służyć poprawie skuteczności dezynfekcji systemu korzeniowego.

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi endodontycznych – takich jak instrumenty NiTi dopasowujące swój kształt do anatomii kanału korzeniowego zęba – pozwala przygotować kanał do ostatecznego wypełnienia bez niepotrzebnej, a nawet szkodliwej zmiany jego przebiegu. Natomiast nowe, bioaktywne i nierozpuszczalne preparaty uszczelniające pomagają wypełnić najdalsze zakątki delty korzeniowej przyczyniając się tym znacząco do poprawy rokowania zębów poddawanych leczeniu endodotycznemu.

Prezentacja przybliży uczestnikom szkolenia techniczne, biologiczne i kliniczne aspekty zastosowania instrumentów rotacyjnych NiTi nowej generacji w leczeniu endodontycznym, a także pomoże zrozumieć w jaki sposób narzędzia te docierają do nieosiągalnych dla innych instumentów zakątków systemu korzeniowego.