Wojciech Wilkoński

Wojciech Wilkoński jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych oraz jest uznanym wykładowcą. Jego głównym zainteresowaniem jest stomatologia zachowawcza i endodoncja. Ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 roku. Już w trakcie studiów aktywnie uczestniczył w Studenckim Towarzystwie Naukowym przy Katedrze Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej, a wyniki Jego pierwszych badań naukowych zostały opublikowane w 2003 roku w prasie oraz zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej IADR. Od tamtej pory stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności na licznych kursach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy badawczej z endodoncji. W 2011 z Jego inicjatywy oficjalnie powołano do życia Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, w obrębie którego zajmuje się prowadzeniem badań naukowych z zakresu endodoncji. Wojciech Wilkoński praktykuje w prywatnym gabinecie stomatologicznym w Wadowicach. Poza pracą kliniczną oraz badawczą zajmuje się prowadzeniem kursów oraz wykładów w Polsce i za granicą. Jest zwolennikiem i krzewicielem EBD, czyli stomatologii opartej na dowodach i faktach naukowych.

 

Temat: „ABC pierwszej pomocy endodontycznej”
Wykład ma na celu uporządkowanie wiedzy i określenie jednoznacznych zasad postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy endodontycznej. Poruszone zostaną zagadnienia związane z diagnostyką różnicową, przyczynami dolegliwości bólowych w rozmaitych sytuacjach klinicznych, a także procedury ukierunkowane na związek przyczynowo-skutkowy. Ponadto w wykładzie zostaną omówione kwestie kontrowersyjne z zakresu mikrobiologii, dokanałowych opatrunków antyseptycznych (dressingów), antybiotykoterapii oraz materiałów do tymczasowego zabezpieczenia ubytków.