Wojciech Wilkoński

Wojciech Wilkoński jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych oraz jest uznanym wykładowcą. Jego głównym zainteresowaniem jest stomatologia zachowawcza i endodoncja. Ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 roku. Już w trakcie studiów aktywnie uczestniczył w Studenckim Towarzystwie Naukowym przy Katedrze Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej, a wyniki Jego pierwszych badań naukowych zostały opublikowane w 2003 roku w prasie oraz zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej IADR. Od tamtej pory stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności na licznych kursach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy badawczej z endodoncji. W 2011 z Jego inicjatywy oficjalnie powołano do życia Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, w obrębie którego zajmuje się prowadzeniem badań naukowych z zakresu endodoncji. Wojciech Wilkoński praktykuje w prywatnym gabinecie stomatologicznym w Wadowicach. Poza pracą kliniczną oraz badawczą zajmuje się prowadzeniem kursów oraz wykładów w Polsce i za granicą. Jest zwolennikiem i krzewicielem EBD, czyli stomatologii opartej na dowodach i faktach naukowych.

 

Temat: „Endo-nowości ostatnich lat: Czy nowe zawsze znaczy lepsze?”

Wykład ma na celu ukazanie racjonalnego sposobu podejmowania decyzji odnośnie procedur, sprzętu oraz materiałów. W wykładzie zostaną poruszone następujące zagadnienia:
– krytyczna analiza w świetle dowodów naukowych, badań własnych oraz doświadczenia klinicznego autora
– wyniki badań okiem sceptycznego lekarza praktyka – czy in vitro przekłada się na in vivo?
– ocena nowości ostatnich lat: narzędzi maszynowych, urządzeń wspomagających irygację kanałów korzeniowych, płynów płuczących (stężenia, dodatek surfaktantów lub nanosrebra) oraz uszczelniaczy bioceramicznych.
– czy nowe zawsze znaczy lepsze?