Nad prawidłowym przebiegiem konferencji Endomeeting w 2021 roku będzie czuwać Rada Naukowa w składzie:

dr n. med. Krzysztof Gończowski

Prof. Halina Pawlicka

dr n. med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska