Regulamin

 Kursy medyczne organizowane przez DENTAL CLASS Sp. z o.o skierowane są do lekarzy dentystów, higienistek i asystentek stomatologicznych oraz studentów stomatologii.

 Zasady zgłoszenia

Kursy medyczne organizowane przez DENTAL CLASS Sp. z o.o skierowane są do lekarzy dentystów, higienistek i asystentek stomatologicznych oraz studentów stomatologii.

 Opłaty

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed kursem medycznym opłaty na numer konta wskazany przez DENTAL CLASS Sp. z o.o.
Cena kursu wskazana jest przy każdym zaproszeniu.

 Warunki rezygnacji

Odwołanie udziału w kursie wymaga zgłoszenia telefonicznego u organizatora.
W przypadku rezygnacji z kursu do 7 dni przed terminem zdarzenia edukacyjnego zwracamy Państwu 50% wpłaty.
W przypadku rezygnacji poniżej 7 dni opłata nie jest zwracana.

 Pozostałe warunki

W związku z teoretyczną formą szkolenia, organizator nie przewiduje sprawdzenia nabytej wiedzy przez uczestników kursu. Lekarze biorący udział w spotkaniu otrzymają na zakończenie spotkania certyfikat imienny potwierdzający udział w kursie i wysłuchania prezentowanych wykładów.

Ilość miejsc na kursie jest zawsze ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonania wpłat.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu ze względu na zbyt małą liczbę uczestników, nieobecność wykładowcy lub inne nieprzewidywalne okoliczności. W takim przypadku firma DENTAL CLASS Sp. z o.o zwraca uczestnikom pełną opłatę za kurs.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie naukowym i lokalizacji kursu medycznego z przyczyn od niego niezależnych oraz zobowiązuje się do podania aktualnego programu wszystkim uczestnikom kursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty cen podanych przy produktach.

Zgodnie z Dz.U.2016.0.380 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, artykuł 71, informacje prezentowane na stronie nie są ofertą handlową.